Главная

Sample image

Качественное и современное образование

Более чем 20 летний успешный опыт обучения студентов и лидерские позиции в подготовке экономистов – международников, специалистов в туризме и экономической теории.

Sample image 2

Изучение иностранных языков

На нашем факультете студенты изучают минимум 2 иностранных языка на протяжении всего периода обучения.

Sample image

Кропотливый труд и совместная работа

По результатам вступительного конкурса на нашем факультете наивысший проходной бал. Мы объединяем и обучаем высоко креативных, современных и трудолюбивых студентов.

Sample image

Конкурентные преимущества на рынке труда

Программа подготовки и качество образования на факультете МЭО открывает новые возможности на рынке труда. Наши выпускники это профессионалы высокого уровня.

Основна інформація

Історично факультету міжнародних економічних відносин судилося стати першим у справі підготовки фахівців зовнішньоекономічних спеціальностей у всій системі вищої освіти в Україні. У сфері вищої освіти України існує багато закладів, де здійснюється підготовка фахівців для зовнішньоекономічної сфери України, та небагато серед них таких, які б здійснювали підготовку за усіма спеціальностями з цього напрямку.

Початок створення факультету було покладено у 1988 році і зумовлено  як об’єктивними (у потужному центрі науково-промислового регіону України), так і суб’єктивними чинниками – високим авторитетом інституту серед вищих закладів підготовки економічних кадрів в Україні та активністю місцевої влади, яка підтримала пропозицію щодо створення такого факультету у Харкові.

Маючи порівняно молодий вік та славетні традиції якісної підготовки фахівців на рівні світових стандартів за цей час факультет набув авторитету та загального визнання не тільки в Україні але і за її межами. Сьогодні на факультеті міжнародних економічних відносин ХНЕУ навчається понад 1250 студентів з України, країн ближнього та дальнього  зарубіжжя. У складі факультету 5 кафедр. Навчальний процес забезпечують 126 викладачів, у тому числі - 17 докторів наук, професорів, 76 кандидатів економічних наук, доцентів.

За останні роки на факультеті докорінно перероблено навчальні плани підготовки фахівців з усіх спеціальностей у бік їх відповідності вимогам Болонської конвенції та потреб споживачів – підприємств, організацій і установ зовнішньоекономічної сфери України. Прийом на навчання на факультет здійснюється на умовах держбюджетного фінансування та укладання угод із юридичними та фізичними особами. Високий імідж факультету зумовлює традиційно високий конкурс при вступі на навчання, коли до лав його студентів потрапляють кращі випускники шкіл, що створює гарні стартові позиції для забезпечення високого рівня підготовки фахівців.

 

Високий рівень теоретичної підготовки та набуття практичних навичок і вмінь у обраних напрямках підготовки робить практично безпроблемним працевлаштування випускників факультету, які запрошуються на роботу у вищих державних, регіональних та місцевих органах управління зовнішньоекономічною діяльністю, у тому числі торговельно-економічних місіях і представництвах України за кордоном, і працевлаштовуються на підприємства – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України.

Деканат

Поддубный Иван Александрович

Поддубный Иван Александрович

Декан
(057) 702-18-32
Вовк Владимир Анатольевич

Вовк Владимир Анатольевич

Заместитель декана, к.э.н., доцент

(057) 702-18-32
dekmeo@hneu.edu.ua 

Sample image

Серпухов Максим Юрьевич

Заместитель декана, к.э.н., доцент

(057) 702-18-32
dekmeo@hneu.edu.ua

Наши партнеры

Sample image

Образованный человек зарабатывает больше. И на получение образования редко требуется больше десяти лет после окончания университета.

«Вашингтон пост»

Обучение

Sample image

Применение современных методов обучения: тренингов, мультимедийних технологий, электронных учебников и т.д.

Поддержка

Sample image

Наши выпускники возвращаются к нам за новыми нашими выпускниками!

Командная работа

Sample image

В процессе обучения значительное внимание уделяется командной работе и построению партнерских отношений

Фундаментальные экономические знания

Sample image

В учебном плане предусмотрены все необходимые экономические дисциплины, чтоб стать отличным специалистом